Intimkirurgi

Refertilisering

Priser >
bestill time
Refertilisering

Hva er refertilisering av menn?

Refertilisering av menn er en operasjon hvor kirurgen reverserer effekten av en tidligere sterilisering. Mange menn benytter i dag sterilisering som en sikker, permanent og enkel måte for prevensjon. Før du gjennomgår sterilisering, er det viktig å tenke seg nøye gjennom at effekten av behandlingen i utgangspunktet vil vare livet ut.

Noen ganger kan derimot livssituasjonen endre seg slik at du kan komme til å angre på at du tidligere har sterilisert deg. Nyere teknikker innen mikrokirurgi har nå gjort det mulig å sy sammen sædlederne som er kuttet over, og slik reversere steriliseringsoperasjonen.

Hvordan foregår refertiliseringsoperasjon av menn?

Refertilisering foregår vanligvis i narkose, dette fordi vi jobber med mikrokirurgi og det er viktig at men ligger helt stille. Inngrepet kan også gjøres i lokalbedøvelse, det vil si at du er våken under inngrepet. 

Kirurgen vil lage et snitt i huden på hver side av pungen. Den indre diameteren av sædlederne (kanalene som frakter sædvæsken fra pungen til penis) er ca. 0,5 mm, inngrepet hvor kirurgen syr disse kanalene sammen gjøres derfor som mikrokirurgi.

Når sædlederne er sydd sammen på hver side, lukkes snittene i huden. Selve inngrepet tar vanligvis 1-2 timer.

Før operasjon

Står du på blodfortynnende medisin inkludert antiflogistika, må dette avsluttes noen dager før operasjonen. Diskuter dette med din lege.

Du vil få tilbud om en beroligende tablett som tas før operasjonen. Planlegg at noen kjører deg hjem.

Under operasjon

Inngrepet foretas hovedsakelig i lokalbedøvelse. Du vil merke berøring under operasjonen, men skal ikke kjenne smerte. 

Etter operasjonen

Du reiser hjem samme dag som inngrepet utføres. For at behandlingseffekten skal bli best mulig, og for å unngå komplikasjoner, er det viktig at du følger rådene fra kirurgen som opererte deg.

Du bør unngå hard fysisk aktivitet inntil sårene er grodd. Vanligvis bør du avstå fra sex og unngå utløsning i 3 uker. Etter et par måneder er det vanlig at du avleverer sædprøve for å avklare om forbindelsen i sædlederne er gjenopprettet.

PRISLISTE